Mzdy a personalistika nie sú len o výplatách a podpisovaní pracovnej zmluvy

Na prvý pohľad by sa to tak javiť určite nemuselo, no do agendy oddelenia miezd a personalistiky rozhodne nepatria len aktivity uvedené v nadpise. Oddelenie miezd a personalistiky toho totižto rieši oveľa viac a jeho agenda je pomerne široká. Mzdy a personalistika ako útvar v akejkoľvek firme vedú prakticky všetky informácie o konkrétnom zamestnancovi a ak by sme sa pozreli na previazanosť s inými útvarmi zistíme, že oddelenie miezd a personalistiky je previazané so všetkými ostatnými útvarmi v akomkoľvek podniku.

podnikatel

Mzdy a personalistika sú dôležitým oddelením v akomkoľvek podniku

Áno, presne tak a toto tvrdenie platí bez ohľadu na to, či ho má podnik vytvorené v rámci vlastnej štruktúry, alebo ním poveril niektorý z externých subjektov. Ak sa však pozrieme na proces prijatia nového zamestnanca, tak jedinou potrebnou aktivitou nie je len podpísanie pracovnej zmluvy. Potrebné je však tiež túto osobu prihlásiť do Sociálnej a zdravotnej poisťovne a podpísať s ňou vyhlásenie k daniam. Prirodzenou fázou pracovného pomeru je aj jeho ukončenie a samozrejme aj túto fázu zastrešuje oddelenie miezd a personalistiky. Okrem odhlásenia z poisťovne musí byť zamestnancovi vypracovaný aj zápočtový list a potvrdenie o príjme.

Mzdy a personalistika sa vo firme prakticky nikdy nezastavia a určité činnosti sa dokonca opakujú s mesačnou periodicitou. Každému je zrejme jasné, že spracovanie samotných miezd je realizované na mesačnej báze. Okrem toho však ide aj o spracovanie výkazov týkajúcich sa zdravotného a sociálneho poistenia, spravovanie odvodov do týchto inštitúcií, manažment mesačného prehľadu ohľadne daní, ich odvádzanie v prospech príslušného daňového úradu a mnohé iné aktivity.

finance

Mzdy a personalistika ako útvar priamo v podniku alebo firma zaoberajúca sa touto problematikou však majú zrejme najrušnejšie obdobie počas prvého kvartálu kalendárneho roka. Podstatnú časť agendy v tomto období tvorí totižto spracovanie ročného zúčtovania v oblastí daní. Nemalú porciu času ľuďom pracujúcim v tejto oblasti tiež zaberú zamestnanci pracujúci na dohodu, z ktorých vyplývajú pre firmu určité povinnosti. Moderné mzdové a personálne aplikácie dokážu tiež pripomenúť tie najdôležitejšie termíny v rámci jednotlivých účtovných období a samozrejmosťou je ich pravidelné aktualizovanie v online prostredí.

Pre bližšie informácie kliknite na webovú stránku https://www.easystart.sk/.