Satelitné prijímače s doplnkovými funkciami

Už dávno pominuli časy, keď sme televízny signál prijímali prostredníctvom antén na strechách našich domov. Takéto terestriálne vysielanie bolo síce zadarmo, no zodpovedali tomu aj programy tohto vysielania a veľmi slabá kvalita výsledného obrazu. Neskôr sa tento spôsob šírenia televízneho signálu začal meniť prostredníctvom káblových televízií, ktoré už ponúkajú kvalitnejší obraz, no predsa len existuje množstvo miest, kde ten kábel nie je dostupný, takže tam absentuje aj káblová televízia.

antena

V súčasnosti najobľúbenejšou formou televízneho signálu je satelitné vysielanie. To ponúka množstvo programov v špičkovej kvalite, ktorá je dostupná na akomkoľvek mieste, kde je k dispozícií elektrická prípojka. No podmienkou využívania satelitnej televízie je prítomnosť satelitného prijímača, ktorý sprostredkúva prenos TV signálu do vášho televízora.

Satelitný prijímač nazývaný tiež set top box umožňuje príjem televízneho signálu z družice prostredníctvom paraboly umiestnenej na balkóne alebo okne. Na Slovensku je lídrom na trhu satelitná služba Skylink, ktorá ponúka veľké množstvo slovenských a českých televíznych programov, ktoré môžu byť bezplatné alebo sú k dispozícii aj platené programy.

vysílací signál

Podmienkou pozerania tejto televízie a využívania celej rady kanálov je zaobstaranie satelitného prijímača. Dnešné moderné prijímače Skylink ponúkajú v prípade zmeny nastavenia kanálov automatické preladenia kanálov a pri niektorých modelových radách je k dispozícii aj TV archív zdarma. Cenu satelitného prijímača Skylink si môžete overiť na stránkach overených autorizovaných zástupcov tejto satelitnej služby.

Mladí ľudia v súčasnosti využívajú sledovanie televízie cez internet alebo internetový protokol, k čomu je potrebné zakúpenie multimediálnych zariadení IP TV prijímačov. Takto majú užívatelia k dispozícii možnosti ako nahrávanie, pretáčanie alebo praktické zastavovanie programov. Výnimkou nie sú ani rôzne videotéky a archívy, z ktorých si môžete kedykoľvek vybrať svoju obľúbenú reláciu. Takto sa stáva sledovanie televízie veľmi pohodlnou a zábavnou záležitosťou.