Kedy sa vedie jednoduché a kedy podvojné účtovníctvo?

Účtovníctvo musí viesť každá jednotka, ktorá má nejakú právnu formu. Neexistuje žiadna výnimka a účtovníctvo v nejakej forme viesť musíte, avšak, niektoré organizácie si môžu vybrať, v akej účtovnej sústave budú účtovať. Existuje jednoduché účtovníctvo a podvojné účtovníctvo. Tieto dve účtovníctva sa od seba líšia, najmä svojou podstatou. Poďme sa na to spoločne pozrieť.

kalkulačka s čísly

Kto môže účtovať v sústave podvojného účtovníctva?

Ako sme už v úvode tohto článku naznačili, existujú dva druhy účtovníctva a to podvojné účtovníctvo a jednoduché účtovníctvo. Každý subjekt, ktorý má právnu subjektivitu je povinný viesť účtovníctvo, niektoré subjekty si však môžu vybrať v akej sústave budú účtovať. Subjekty, ktoré si môžu vybrať medzi podvojným a jednoduchým účtovníctvom sú občianske združenia, ak nepodnikajú, potom to môžu byť samostatne zárobkové osoby, podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri, spoločenstvá vlastníkov bytov, potom sú to fyzické osoby, ktoré podnikajú, alebo neinvestičné fondy, či napríklad aj neziskové organizácie, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť. Ostatné subjekty, ktoré majú právnu subjektivitu, alebo tie, ktoré nespĺňajú podmienky o účtovaní v jednoduchej sústave, sú povinné viesť podvojné účtovníctvo. To, kto musí v akej sústave účtovníctva účtovať upravuje zákon o účtovníctve, ktorý je potrebné dodržiavať.

červená čísla

Aký je rozdiel medzi jednoduchým a podvojným účtovníctvom?

Už podľa svojich názvov, si vieme odvodiť, aký hlavný rozdiel existuje medzi týmito dvoma druhmi účtovníctva. Podvojné účtovníctvo sa vedie dvojmo, teda sa účtuje v dvoch skupinách, no jednoduché účtovníctvo už podľa svojho názvu je oproti podvojnému účtovníctvu jednoduchšie. Jednoduché účtovníctvo sa vedie len v programe, podvojné sa dá viesť aj ručne, no táto forma sa využíva už len minimálne. Ak nie ste moc odborník na účtovníctvo, môže vám ho viesť aj externá spoločnosť, takéto vedenie účtovníctva má svoje výhody, nielenže šetríte čas a náklady na zamestnanca, ale vaše účtovníctvo bude vedené bezchybne. Čo je jedna z hlavných zásad vedenia účtovníctva. Ak hľadáte firmu, ktorá vám zabezpečí účtovníctvo, odporúčame vám spoločnosť https://www.easystart.sk/, pretože vaše účtovníctvo musí viesť kvalitná spoločnosť, ktorá ma odborných zamestnancov a vysoké skúsenosti a znalosti z tejto oblasti. Práve z tohto dôvodu vám odporúčame práve túto spoločnosť.