Tri najlepšie univerzity sveta. Zaradíte sa aj Vy medzi ich absolventov?

Ak Vás láka, alebo vždy lákalo štúdium v zahraničí prinášame Vám tri najlepšie univerzity na svete. Štúdium v zahraničí Vás totiž okrem titulu naučí obrovskej samostatnosti, priebojnosti. Dôležité je vybrať správny smer. Atraktívne je štúdium psychológie, štúdium medicíny a práva. Prvé štyri priečky rebríčka obsadili univerzity z USA. Za nimi nasleduje Cambridge v Spojenom kráľovstve. Populárne v našich končinách je však aj štúdium v Dánsku, ktorého vzdelávací systém je veľmi kvalitný.

knighovna

Top 3 univerzity na svete

Massachusetts Institut of Technology (USA)
Motto univerzity znie myseľ a ruka. Je známa pre svoje vynikajúce študijné odbory hlavne v oblastiach inžinierstva a fyziky. Avšak, je možné na nej študovať aj odbory ako politológia, urbanizmus, ekonómia, lingvistika a filozofia. Ide o súkromnú školu podporovanú štátom. Uchádzači prechádzajú náročnými prijímacími pohovormi. Jej študenti často vykonávajú aj svoj vlastný výskum. Samotní výskumní pracovníci univerzity stoja v popredí vo výskume umelej inteligencie.

Standfort University (USA)
Táto univerzita bola založená s úmyslom, aby podporovala verejné blaho. Tento zámer plní do bodky na základe toho, akých študentov produkuje. Nachádza sa medzi mestami San Francisco a San Jose. Lokalita je známa ako Silicon Valey. Jej bývalý študenti sú zakladatelia technologických gigantov ako Google, Yahoo, Hewlet-Packard a ďalší. Traduje sa, že ak by študenti standfortdskej univerzity vytvorili svoj vlastný štát, bol by to štát s najlepšou ekonomikou na svete. Škola má jeden z najväčších kampusov v USA a študovať sa dá na biznis, ekonomika, prírodné vedy, pedagogika, strojárske odbory a mnohé iné.
Harward University (USA)

studentka

Absolútna legenda medzi univerzitamizaložená 1636. Je najstaršou takouto inštitúciou v USA. Dobré meno má však po celom svete. Má približne 21 0000 študentov, ktorí žijú bohatý spoločenský a akademický život. Je známa svojimi študentskými spolkami, ktorých je viac, ako 400. Nachádza sa v nej najväčšia univerzitná knižnica sveta. Okrem iných, ju vyštudovalo 8 amerických prezidentov a iných hláv štátov. Jej absolventi sú nositelia Nobelovej ceny, Pulitzerovej ceny a rôznych iných spoločensky významných ocenení.