Poznáte dejiny a kultúru chorvátskej menšiny, žijúcej na Slovensku?

Dejiny chorvátskej menšiny na Slovensku sú asi väčšine Slovákov neznáme, a preto sa Múzeum kultúry Chorvátov rozhodlo usporiadať expozíciu, na ktorej by nám priblížilo a prezentovalo kultúrne a hmotné dedičstvo týchto obyvateľov Slovenska. Rozdelená je do niekoľkých oblastí.
 Ľudové tradície.jpg

  • Začiatky osídlenia

Začiatkom 16.storočia sa cesty Chorvátov otočili smerom k nášmu územiu a zo svojej balkánskej domoviny prišli na západné Slovensko. Usadili sa tu aj so svojimi zvykmi, jazykom, vierou a materiálnou aj duchovnou kultúrou. Toto obdobie je začiatkom ich osídľovania časti stredného Dunaja a hlavný podiel na tom má Osmanská ríša, ktorá na Balkáne viedla vojnové ťaženie.

  • Väzby na jazyk a kultúru

Príslušníci tejto menšiny sa snažili o zachovanie a zároveň oživenie svojho etnického a historického vedomia, a preto pre nich bolo dôležité nestratiť kontakty s pôvodným obyvateľstvom v Chorvátsku. Išlo predovšetkým o kňazov či rehoľníkov a predstavených paulínskeho rádu a takisto s pedagógmi a študentmi trnavskej univerzity v 17.-18.storočí.

  • Bývanie a architektúra

Oblasti pod Malými Karpatmi či Záhorie boli bohaté na drevo, a preto si títo kolonisti svoje obydlia stavali prevažne z neho. Typická pre toto územie bola drevená zrubová konštrukcia domu, hlavne v 16.-17.storočí, no neskôr sa už objavili prvé stavby z hliny a veľmi výnimočne aj z kameňa. Všetky domy mali slamené strechy.

  • Kultúra v odievaní

Chorváti so svojou textilnou a odevnou kultúrou patrili do trnavského regióna či viacerých oblastí zadunajských obcí, no chorvátska šľachta na Slovensku preferovala odevy na tzv. uhorský spôsob.

  • Výtvarné umenie

Prvky výtvarného cítenia kolonistov našli svoje uplatnenie väčšinou v architektúre, nástenných maľbách, na drevenom nábytku či náčiní a náradí, ale tiež na sviatočných odevoch alebo na náhrobkoch.Chalupy pod snehom.jpg

  • Zvyky a obyčaje

Svadba, narodenie či pohreb, to sú najdôležitejšie udalosti v živote človeka, a preto sa s nimi spájajú aj obyčaje a zvyky, založené na typických znakoch lokalít, ktorých obyvatelia dodnes preferujú chorvátske nárečie.