Zvláštne ochorenia našej Zeme

Ľudia sa narodili s istým génom, ktorý udáva, čo po svojich rodičoch podedí. Génové inžinierstvo je veľmi zložité a najmä neprebádané miesto, ktoré nám dokazuje určité fakty o tom, po kom môžeme bohužiaľ zdediť aj náročné ochorenia.deoxyribonukleová kyselina.jpg

  1. Achondroplázia

Toto dedičné ochorenie je v niektorých krajinách normálne a často sa vyskytujúce. Nie je však pre jedinca príjemným, najmä vo veku dospievania, kedy sa v škole deti chovajú k postihnutým inak, ako by mali. Dieťa s achondropláziou si musí prežiť skutočne ťažké obdobie, pretože jeho rast a vývin kostí je iný – je to spôsobené autozomálne-dominantnou  mutáciou. Je dedičná, pri rodičoch normálneho vzrastu vzniká veľmi malá pravdepodobnosť výskytu ochorenia u dieťaťa, no stačí jeden postihnutý s normálnym partnerom/kou a vzniká päťdesiatpercentná šanca, že na svet privedú dieťa s achonropláziou. Okrem nízkeho vzrastu, ktorý sa mimochodom pohybuje okolo 130 centimetrov, sú takýto ľudia charakteristický veľkou hlavou, vysokým čelom a nevyvinutým koreňom nosa. Väčšinou trpia tiež obezitou a nízkym krvným tlakom.strata mozgových buniek.jpg

  1. Huntingtonova choroba

Ochorenie ako prvý odhalil Charles Oscar Waters, ktorý ho aj popísal, no neskôr ho podrobnejšie opísal George Huntington, po ktorom bola choroba aj pomenovaná. Toto ochorenie postihuje drvivú menšinu, no o to je závažnejšie, pretože postihuje mozog. Choroba sa často prejavuje náhlymi zmenami nálad, ktoré prerastajú do mentálnych porúch a porúch chôdze. Ochorenie možno diagnostikovať vyšetrením DNA, na základe ktorého sa dokáže odumieranie mozgových buniek, ktoré ochorenie spúšťajú. Pacient by mal byť v dohľade odborne spôsobilej osoby, pretože potrebuje špeciálnu starostlivosť. Ochorenie je dedičné a ako v minulosti tak i dnes je neliečiteľné – liečia sa len symptómy. Pre rečovú vadu a nekoordinované pohyby tela sa podobá na Parkinsona. Jediný rozdiel je v tom, že táto neurodegeneratívna choroba spôsobuje pri kognitívnych ľudí demenciu až smrť.