Ste unavení, no vaša práca stojí a neprináša požadované výsledky?

Čas je podstatným a jedným z najzákladnejších faktorov efektívnej práce. Či už vravíme o manuálnej práci, podnikaní alebo tvorbe rôznych projektov a diel, jeho správne rozdelenie a určitý časový režim je k produktivite nevyhnutný.  A to najmä v prípade, pokiaľ chcete zo seba vydať kus práce, ale zároveň zbytočne nestrácať čas i nervy. V skratke- nechať za sebou viditeľné výsledky, ktoré by vás uspokojili, a tým pádom mať ľahšie svedomie a viac času i priestoru k tvorbe nových nápadov alebo potrebnej relaxácii bez výčitiek z nedokonečených či odložených povinností.

kancelář

Aby sme sa tak naozaj mohli zamerať na efektivitu, musíme si najskôr isté veci usporiadať.
To znamená, presnejšie vedieť, čo vlastne chceme a ako to chceme realizovať. Takisto mať predstavu, čo konkrétne by sme chceli vylepšiť. V tomto bode si tak môžeme zrekapitulovať našu doterajšiu činnosť či efektivitu práce a nájsť isté nedostatky, ktoré by sme dokázali vylepšiť a naopak, akým zbytočným chybám či žrútom času a energie by sme sa dokázali vyhnúť alebo ich obmedziť.
Aké sú vaše silné stránky?V prípade efektívnejšej práce je táto úvaha určite na mieste. Pokiaľ ste si týchto stránok vedomí, je to veľké plus a na tieto stránky tak následne skúste vsadiť a presadzovať ich do danej práce či projektu. Ak svoje konkrétne silné stránky nepoznáte, mali by ste ich začať čo najskôr hľadať, určite nejaké máte.

hodinky

Pokúste sa byť svojim vlastným manažérom aj svojim vlastným prísnym šéfom. Svoju prácu by ste si mali rozdeliť ideálne do miery, v ktorej by ste spravili značný kus, ale na druhej strane treba myslieť aj na zajtra a čas, v ktorom by ste dokázali načerpať nové sily, aby neprišlo k vyhoreniu. Správny časový manažment je tak veľmi dôležitý, rovnako ako sebadisciplína.
Hľadajte predovšetkým činnosti, ktoré prinášajú najvýhodnejšie výsledky a menej času tak následne venujte činnostiam, ktoré sú menším prínosom.