Vyhotovenie distribútorskej zmluvy odborníkmi

Definícia distribútorskej zmluvy je jednoznačná. Upravuje vzťah medzi spoločnosťou a distribútorom samotným. Musí obsahovať stanovené pravidlá a podmienky pre obe strany.

Možno ste sa dopátrali k tomu, ako má približne vyzerať. Osvieženie pamäti pomocou vzoru ale nikdy nie je na škodu. Vyhľadajte profesionálov, ak je potrebná distribútorská zmluva Ezmluva.sk. Môžete využiť výhody akými je bezplatná konzultácia, seriózne služby ponúkané advokátmi.

zmluva a právo

Mali by ste vedieť, čo je potrebné v zmluve vidieť.Hneď na začiatku dokumentu sa nachádzajú informácie o zmluvných stranách. To je obchodný názov, sídlo, IČO, registrácia a zastúpenie. V článku jeden je stanovený predmet zmluvy. Povinnosti predajcu a povinnosti distribútora, taktiež dôležitá časť, sa nachádzajú v článku dva a tri. Distribútor má právo na to, aby od predajcu dostal všetky potrebné informácie, ktoré sa týkajú tovaru. To znamená, že by mal vedieť všetko o obsluhe a ovládaní, tým pádom aj o praktickom používaní produktu. Nie vždy môžete byť s produktom spokojní. Samozrejmosťou je aj právo na reklamáciu, ktorá musí byť v súlade so stanovenými právnymi predpismi a taktiež záručnými podmienkami.

zmluva a okuliare

Predajca musí zariadiť, aby včas oznámil zmenu týkajúcu sa obchodných podmienok a zaslal cenník. Je dôležité, aby bol aktuálny. Distribútor je povinný poskytovať všetkým záujemcov bezplatnú odbornú pomoc a konzultáciu. Okrem toho si vyhľadáva aj záujemcov, má na starosti reklamu a propagáciu. Ak je to proti záujmu predajcu, nemôže oznamovať interne získané informácie o produktoch, taktiež sa musí striktne vyvarovať zásahu do vonkajšej konštrukcie a prevedenia. Musí zabezpečiť, aby sa ku koncovému spotrebiteľovi dostal v tom najlepšom stave. Na záver sa potvrdí záručný list. V článkoch 4,5 a aj 6 sa dostávame k informáciám o objednávaní, dodaní tovaru a platobných podmienkach. Tu sa mnohokrát nastanú nedorozumenia či nehody. Objednávku môžeme uskutočniť viacerými spôsobmi. Obratom by sme mali dostať potvrdenie o jej doručení. Zaujímať nás bude aj predpokladaný dátum a čas doručenia. Distribútor si väčšinou tovar preberá v sklade, ak nechce uhradiť náklady za dopravu sám. Dodávka môže trvať od 2 dní až 6 týždňov. Inak môže zvoliť kuriérske alebo poštové služby. Platobné podmienky, zľavy či faktúry závisia od produktu. Vrámci služieb od odborníkov budete mať všetko zabezpečené v súlade s právom. V závere, v článku 7, sa nachádzajú záverečné ustanovenia. Ďalšie podmienky okrem zmluvy stanovuje Obchodný zákonník.