Vzbudiť sympatie u ostatných ľudí sa vám podarí aj správne použitými gestami

Základom komunikácie medzi ľuďmi je reč, hovoríme, rozprávame sa a debatujeme rôznymi spôsobmi, niekedy zvýšime hlas, inokedy zasa stačí, že zmeníme intonáciu a hneď má naše vyjadrovanie iný podtón. No nielen verbálna komunikácia nás dokáže charakterizovať, aj gestami a pohybmi tela a rúk toho povieme dosť. Nemusíte vydať ani hlások a predsa vyjadríte to, čo cítite a patrične prejavíte aj svoju osobnosť. Vtedy hovoríme o reči tela. Ak chcete ľudí presvedčiť o svojich kvalitách, zanechať pozitívny dojem a  stať sa úspešní, treba jej taktiku zvládnuť.
 Priateľská debata.jpg
Toto vám zaručí úspešnú reč tela:
-zaujať priamy postoj
-mimika a očný kontakt
-kývnutie hlavou
-dotyky rúk
-gestá s otvorenosťou
-náklon pri konverzácii
 
Krátky, ale intenzívny
Očný kontakt je pri nadväzovaní známosti veľmi dôležitý, je prvý a nemal by byť dlhší než 3 až 5 sekúnd. Pohľadom z očí do očí nevytvárajte nátlak, ani sa nesnažte dávať najavo nadradenosť či podradenosť. Dobrou radou je, aby ste sa sústredili na miesto medzi očami, takzvaný trojuholník, pohľadom naň pomáhate vyváženému vnímaniu človeka stojaceho oproti vám. Dokážete tak dať najavo záujem, nekonfrontačný prístup a otvorenosť.Vždy s úsmevom.jpg

Nezabúdajte na úsmev
Uvoľnením mimiky a jemným, nevtieravým úsmevom druhému človeku vysielate signál, že ho máte radi a že ho vnímate. Úsmev je vynikajúci nástroj pri nadväzovaní vzťahov, príjemnej komunikácie a vzájomnej akceptácie s inými ľuďmi. Zároveňuvoľňuje endorfíny, ktoré sú zodpovedné za vašu vyrovnanosť a dobrú náladu.
 
Odporúčaná poloha tela:

  • Dopredu smerujúca brada
  • Plecia uvoľnené
  • Telo vo vzpriamenej polohe
  • Postoj rovnomerne na oboch nohách
  • Pokojné dýchanie
  • Mierne naklonená hlava

Gestá, ktoré zaberú:

  • Priame a dobre čitateľné
  • Pohyby s ohľadom na rešpekt a vzbudzovanie dôvery voči druhému
  • Pri gestikulovaní pohybujte iba predlaktiami