Voltmeter

Ako sa meria napätie voltmetrom?

Voltmeter je prístroj používaný na meranie rozdielu elektrických potenciálov medzi dvoma bodmi v obvode. Elektrikári dokážu vyriešiť problémy a činnosti s elektrickými zariadeniami, ak vedia, ako ich používať. Aký význam má voltmeter a ako sa meria napätie?

voltmeter analogový

Voltmeter.

Napätie je rozdiel elektrického potenciálu medzi dvoma bodmi. Napätie možno merať voltmetrom, prístrojom na meranie napätia. Napätie je nevyhnutné nielen v moderných technológiách, ale aj v každodennom živote. Nechápete lepšie, na čo sa používa? Možno vám to pomôže lepšie pochopiť scenár z vášho domu.
Čo ak sa po zapojení kulmy do zásuvky nič nestane? Je spotrebič chybný, možno áno, ale čo keď v zásuvke netečie žiadne napätie? V tomto prípade voltmeter ukazuje, že v zásuvke tečie prúd. Napätie v zásuvke by malo byť približne 220 V.
Je dôležité nezanedbávať bezpečnosť. Meranie elektrického prúdu v zásuvke je nebezpečné, preto sa dodáva s vlastným návodom. Ak máte po ruke odborníka, požiadajte ho o pomoc. Ak ste začiatočník, odporúčame vám využívať funkcie jednoduchého voltmetra napájaného z batérie. Nastavenie rozsahu
Ak chcete zmerať nabitie batérie, pripojte záporný vodič voltmetra ku kladnej strane batérie (ktorá má znamienko plus) a kladný vodič k zápornej strane batérie. Ak to urobíte správne, na obrazovke by sa mala zobraziť výsledná hodnota.

Bežné typy voltmetrov

Voltmeter môže merať jednosmerný (DC) alebo striedavý (AC) prúd. Rôzne typy voltmetrov možno rozdeliť na.

analogový panel

Analógový voltmeter
Digitálny voltmeter

Analógový voltmeter je o niečo lacnejší ako digitálny voltmeter. Bol to prvý nástroj svojho druhu a napriek existencii „digitálneho konkurenta“ je stále veľmi obľúbený u mnohých ľudí. Keďže analógová verzia má rýchlu odozvu, na výsledky merania nemusíte dlho čakať.

Digitálny voltmeter eliminuje potrebu merania prístrojom a poskytuje číselné zobrazenie. Aké informácie máte k dispozícii? Ak sa na analógový voltmeter pozriete z iného uhla, môžete niekedy vidieť inú hodnotu. S číselným displejom digitálneho voltmetra sa týchto obmedzení nemusíte obávať. Je praktický, pretože je prenosný a ponúka digitálne funkcie.